Medicinski pregledi, brza dijagnostika i hiruški zahvati