Opšte informacije

logo

Asocijacija SRPSKA VEZA je nastala voljom svojih osnivača, dobrih poznavalaca naše dijaspore, sa željom da doprinese čvršćem i svestranijem povezivanju srpskog naroda u matici i srpskog naroda u rasejanju, kao i  jačanju saradnje sa narodima medju kojima Srbi žive.

Osnovno jezgro u stvaranju asocijacije činili su uvaženi profesori i naučni radnici, poznati i priznati novinari, cenjene diplomate u penziji, afirmisani direktori, ugledni lekari i advokati i drugi javni radnici.

Asocijacija će u granicama svojih mogućnosti pomagati Srbima sa svih strana sveta  da uspostave poslovne veze, da medjusobno saradjuju naročito u oblasti nauke, medicine, kulture i sporta. Želja i potreba da se kvalitetnim kulturnim i estradnim programima pomogne u organizovanju manifestacija  kojima su se dosada najčešće bavili nekompetentni organizatori, nadgradiće se posebno osmišljenim akcijama.

Asocijacija pomaže razmenu i dopunsko obrazovanje dece naših ljudi iz sveta i zemlje matice i Školu srpske duhovnosti, kao i razmenu stdenata.

Asocijacija je otvorena za sve dobronamerne ljude, kako pojedince tako i organizacije, koji žele da pomognu da se njeni plemeniti ciljevi  što potpunije realizuju.

Asocijacija za unapredjenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda medju kojima Srbi žive “SRPSKA VEZA” je NEVLADINA, NEPOLITIČKA I NEPROFITNA organizacija.

Sedište Asocijacije je u Beogradu, Srbija.

Asocijacija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje  proizlaze iz Ustava , Zakona i Statuta.