Podaci za indentifikaciju

 

 • Pun naziv: Asocijacija „Srpska veza“ za unapredjenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda sa kojima žive
 • Datum osnivanja: 19. 08. 1996.
 • Ovlašćeno lice: Nikola Radoman, predsednik Upravnog odbora
 • Email adresa: srpska@srpskaveza.rs
 • Poreski identifikcioni broj PIB: 103694586
 • Matični broj: 17592556
 • Šifra delatnosti: 9412 /Delatnost strukovnih udruženja/
 • Naziv banke gde se vodi tekući račun: Banca Intesa A.D. Beograd
 • Broj tekućeg računa kod banke: 160-354493-08
 • Naziv banke gde se vodi devizni račun: Banca Intesa A.D. Beograd
 • Broj deviznog računa / partija br.: 00-508-0003951.4
 • IBAN br.: RS35160005080003951408