Uplata članarine

Prihvatam  poziv da pristupim Asocijaciji Srpska veza. Uplatu godišnje članarine

od US$ – Euro36,00 /US $2,00 meseèno/, odnosno US$ – Euro12,00 za supruge i studente/US $- Euro1.00 mesečno/

izvršiću na račun Asocijacije “Srpska veza”

platnom karticom:

pay pal:

odnosno poslaću svoj ček na …

 

Takodje želim da pruzim finansijsku pomoć Asocijaciji Srpska veza novčanim prilogom od:

*US$ – Euro  20          *US $ – Euro 25          *US $- Euro 50           *US$-Euro100              *US $ – Euro ____