200x52vbeotel net

Čitanka Srpstva

citanka-srpstva

Knjiga koja se sadržajem i izgledom izdvaja. Po prvi put  Pismenica srpskog roda na 520 stranica i preko 400 fotografija. Sve o srpskoj državi i narodu na jednom mestu! Knjiga za svaku srpsku porodicu i u rasejanju i matici. Izdavač – „Službeni glasnik“ i Skupština Srba Beden Virtemberga – Štutgart, Nemačka. Podrška: Uprava MSP za dijasporu i Srbe u regionu i Ministarstvo prosvete.

 

Među knjigama koje su nedavno predstavljene na Beogradskom sajmu knjiga posebnu pažnju privukla je „ČITANKA SRPSTVA“, čiji je smisao da pomogne zaustavljanju asimilacije i jačanje nacionalnog identiteta mladih u rasejanju. „Srpska čitanka“ je antologijsko-enciklopedijska kratka knjiga koja slovi o Srbima i koja na lak način treba da pomogne đacimai studentima, pa i mnogim roditeljima u rasejanju, ali i matici,  u traženju odgovora zašto je važno imati barem elementarna znanja o narodu kome pripadaju i zemlji iz koje potiču, o svojoj prošlosti, običajima, kulturi, etici, veri, jeziku, istoriji, velikanima na koje ne smemo zaboraviti…

Srpska čitanka je svojevrsna Biblija, Tora, Talmud, Trebnik, naš Vademekum kakav odavno imaju drugi narodi poput Javreja, Poljaka, Italijana i drugih, koji su odavno shvatili značaj čuvanja i očuvanja nacionalnog identiteta – ističe u svojoj poslednjoj poruci za života, ispisanoj u bolesničkoj postelji, istaknuti srpski intelektualc akademik prof. dr Dragan Nedeljković

„Narod koji zaboravlja ko je i odakle je, svoju prošlost i svoje velikane, nema budućnost, ali to se neće dogoditi. Ovo je bio pionirski posao i stvorena je jedna otorena knjiga koja je će se vremenom nadgrađivati, a važno je istaći da je najveća vrednost „Čitanke“ u njenom sadržaju kakav nikada nije imala ni jedna knjiga sa ovih prostora. To je knjiga za svaku srpsku porodicu i u dijaspori i matici“. Knjiga je nastala posle susreta premijera Aleksandra Vučića sa najistaknutijim predstavnicima dijaspore iz celog sveta i to je knjiga kakvu dosada nismo imali. Zadovoljni smo i što je „Čitanku podržao“ Ministar prosvete g. Mladen Šarčević i što je ona deo Projekta učenja na daljinu posredstvom Interneta, koji će pomoći mladima u rasejanju da nauče maternji jezik i da steknu osnovna znanja o zemlji i narodu čijeg su porekla, posle čega će biti ponosni – kaže u ime izdavačkog saveta knjige Aleksandar Vlajković, koji je sa Dušanom Milovanovićem i urednik Čitanke .

U rasejanju sve je više mladih srpskog porekla koji ne govore maternji jezik i koji ništa ne  znaju o narodu kome pripadaju. Svojim bogatim sadržajem „Čitanka srpstva“ nudi dovoljno kvalitetnog sadržaja i sasvim opravdava svoj moto „Šta bi svaki Srbin trebalo da zna o sebi i svom poreklu“. Ova „Čitanka“ je zato i kocipirana kao cela biblioteka u samo jednoj knjizi. Verujemo da će i matična država i svaki odgovoran Srbin shvatiti značaj jedne ovakve knjige i da će je podržati, svako na svoj način – ističe Predrag Rakočević, predsednik Skupštine Srba u Baden Virtembergu – Štutgart, Nemačka, organizacije koja je inicirala stvaranje ove knjige.

„Znanja o Srbima, napisana lepim i prijemčivim jezikom, zapravo su i vrednosti koje je stvarao,  i razvijao srpski narod kroz vekove svog postojanja. Te vrednosti su, sažeto rečeno, u ostvarenim praktičnim i duhovnim delima, u  stvaralačkim postignućima, u velikim ličnostima kulture. Drugim rečima, radi se o kulturnom identitetu srpskog naroda o onome po čemu se prepoznaje u mnoštvu drugih naroda.

Svako ko uzme ovu „Čitanku“ u ruke, dopuniće i proširiti svoje znanje o narodu kome pripada. Tako će obogatiti odgovore na  ona večna pitanja – ko smo? kuda idemo? šta da činimo? “– ukazuje recenzent knjige prof. dr Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Srbije.

„Ova knjiga uverljivo i uzbudljivo svedoči o stvaralačkom kontinuitetu koji traje čitav milenijum. Stabilne kulture, i države koje nameravaju da budu stabilne, počivaju na kontinuitetu.Ova knjiga predstavlja dragocen kamičak na tom dugom putu“ – kaže drugi recenzent prof. dr Milivoje Pavlović, dekan Fakulteta za kulturu i medije.

„Jedna nasušna potreba je zadovoljena! Jedna velika praznina je popunjena! Ogroman trud da se iz svih suština izvuku suštine o Srbima kroz vekove i danas – urodio je plodom – dodaje Miodrag Ilić, istaknuti dramski pisac.

„Čitanka Srpstva“ je više od svake čitanke. To je učiteljica, vremenski i prostorno neograničenog života u Srba. Sadrži glavne akcente razvoja srpskoga naroda, srpske nacije i svekolike njihove samobitnosti – ističe u svojoj recenziji prof. dr Vladimira Grečić.

Ova „Čitanka srpstva“ je jedinstveno nacionalno štivo i zasigurno će pridoneti formiranju i jačanju  srpskog nacionalnog identiteta kod svakog Srbina koji je bude pročitao , a posebno kod naših učenika i studenata u rasejanju … ukazuje istoričar prof. dr Marko Atlagić, narodni poslanik.

„Čitanka Srpstva“ je knjiga koju smo čekali otkad postojimo kao narod. Iako je “Čitanka” jedna od prvih knjiga detinjstva, ova knjiga je dokaz zrelosti naše države i nacije. U kapitalnom delu pred nama sabrani su svi najvažniji podaci o Srbima i Srbiji, te će nam tako pomoći da se saberemo i kao narod – u matici i rasejanju – ocenjuje Aleksandar Čotrić, dugogodišnji narodni poslanik i član skupštinskog  Odbora za dijasporu.

„Čitanka srpstva“ sadrži bisere iz prebogate riznice pravoslavne srpske vere i istorije na teritorijama koje su tokom prohujalih vekova menjale na štetu srpskog naroda, preko srpske narodne tradicije, običaja i krsne slave, srpskog jezika i u svetu najsavršenijeg pisma – srpske ćirilice, do lučonoša i velikana srpskog naroda u svim sferama ljudskog delovanja – od duhovnika, ratnika, državnika i zadužbinara, preko naučnika, književnika i umetnika, do sportista i novinara – navodi narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.

„Ova  knjiga nam je preko potrebna, jer su naši ljudi u svetu prepušteni sami sebi, više nema dopunskih škola koje pomažu da se nauči maternji jezik i steknu elementarna znanja o istoriji, kulturi, tradiciji i običajima naroda kome pripadaju.  „Čitanka srpstva“ može dobrim delom pomoći da se ta praznina popuni i da se zaustavi proces asimilacije naših ljudi u svetu koji je dostigao velike razmere – kaže mr Jelena Kiš, predsednik Matice iseljenika i Srba u regionu.