ADRESAR DIJASPORE – PRIJAVLJIVANJE

SRPSKA VEZA ima ambicije da okuplja sve one koji žele medjusobnu kominikaciju. Zato želimo da stvorimo bazu podataka koja će pomoæi da se lakše dodje do ljudi odredjenih profila i zanimanja, koji su upućeni jedni na druge.
Informacije o Vama biće dostupne drugima samo ako želite. Zato Vas najlepše molimo da popunite upitnik koji je pred Vama i da nam eventualno dostavite skeniranu fotografiju, a sve to posle obrade ćemo uvrstiti u naš e-mail adresar.