Akademik prof.dr Dragoljub Nedeljković, dugogodišnji predsednik Programskog saveta

akademik-dragoljub-dragan-nedeljkovic-1925-2015

Dragoljub Dragan Nedeljković /rodjen 2. Avgusta 1925. Ravnje – Mačva/, nesumnjivo je bio jedan od vodećih srpskih slavista i najuglednijih evropskih komparatista u drugoj polovini XX veka. Univerzitetske studije /slavistiku/ završio je u Beogradu, a uporednu i francusku književnost studirao je na Sorboni. Univerzitetski doktorat je stekao na Univerzitetu u Strasburu, a državni doktorat je odbranio u Bordou.

            D.Nedeljković je uticajni profesor Beogradskog univerziteta i više francuskih univerziteta: Strasburu, Bordou, Sorboni… Bio je jedan od osnivača katedre za srpski jezik, književnost i civilizaciju Univerziteta u Strasburu i dugogodišnji šef katedre za slavistiku na Univerzitetu u Nansiju, čiji je “zaslužni profesor” – emiritus.

            Profesor D.Nedeljković je osnovao i uredjivao Filološki pregled /Beograd/ i Srpsko društvo za uporednu književnost. Savetnik je u izvršnom telu Evropskog društva kulture /Venecija/ i predsednik je Srpskog centra Evropskog društva kulture /Beograd/. Redovni je član Evropske akademije nauka, književnosti i umetnosti sa sedištem u Parizu.

            D.Nedeljković je autor oko 400 stručnih i naučnih radova i 15 zapaženih studija na srpskom, francuskom i nemačkom jeziku. Posebno su zapažene njegove aktuelne knjige: Dom bez krova – razmišljanja o velikoj drami Jugoslavije, Dijaspora i otadžbina i Reči  Srbima u smutnom vremenu, koje su mu donele veliku popularnost.

            Prof.dr Dragoljub Nedeljković važi za jednog od najboljih poznavalaca prilika u našoj dijaspori i uživa veliki ugled medju Srbima u svetu.

            Umro je u Beogradu 5. Juna 2015.

Povodom upokojenja velikana Akademika prof.Dr Dragana Nedeljkovića