Štampani poslovni adresar

poslovni-adresar-srba-u-svetuAsocijacija SRPSKA VEZA je objavila prvi štampani Poslovni adresar Srba u svetu /početkom 1998.g. reg. kod Narodne biblioteke Srbije pod br. YU ISBN 86-315-0179-4/, jedinstvene publikacije koja je sadržala dotada najveću bazu poslovnih adresa Srba u svetu.
Poznato je da širom sveta živi oko 4 miliona Srba i ljudi srpskog porekla. Mnogi od njih su uspešni poslovni ljudi. Dobro je znano da se oni medjusobno nedovoljno poznaju. U najboljem slučaju ljudi se znaju lokalno, a retko poznaju svoje zemljake iz drugih gradova zemlje u kojoj žive, a još manje sunarodnike iz drugih država. Takodje, u zemlji matici o njima nema potrebnih informacija.
Kako živimo u vremenu koje traži da se medjusobno bolje povežemo i kada se zna da takva komunikacija može da donese koristi kako u uspostavljanju veza naših ljudi u svetu, a tako, što je još važnije, i poslovnih i drugih odnosa sa otaddžbinom onda se tek može sagledati od kakvog je značaja bilo izdavanje takvog Poslovnog adresara Srba u svetu.
Poslovni adresar Srba u svetu, po prvi put, pripreman je uz pomoć organizacija naših ljudi u svetu, zatim ambasada i drugih državnih institucija, komora i poslovnih udruženja i mnogih drugih kojima su takve adrese poznate.
Poslovni adresar sadrži adrese i telefone firmi čiji su vlasnici ili rukovodioci srpskog porekla. Zatim tu su adrese i telefoni privrednih predstavništava i svih diplomatskih i konzularnih predstavništava SR Jugoslavije. Dat je pregled srpskih klubova, organizacija, udruženja i saveza, kao i srpskih crkava u svetu. Za naše ljude u inostranstvu dat je i pregled državnih i privrednih institucija Jugoslavije, Srbije, kao i Republike Srpske.
Adresar koji predstavlja i poslovni vodič sadrži i niz korisnih informacija potrebnih poslovnim ljudima i u zemlji i inostranstvu koje mogu da pomognu uspešnijoj komunikaciji.
Višemesečni rad na prikupljanju adresa priveden je uspešno kraju/a biće i nastavljen/ i distribuiran je širom sveta, a i u Srbiji i Jugoslaviji.
Kada su u pitanju poslovni ljudi, imajući u vidu da e Poslovni adresar Srba u svetu biti dostupan velikom broju onih koji su potencijalno Vaši partneri ili Vaši potrošači ili korisnici Vaših usluga sigurno je da biste oglašavanjem u tom adresaru mogli ostvariti odredjene komercijalne efekte.
Napomena : Prvi Poslovni adresar Srba u svetu je u celosti bio rasprodat.

Postoji želja da se u 2017. objavi novo izdanje Adresara. Da li će ga biti zavisi od interesovanja. Očekujemo da se prijavite. Unapred zahvaljujemo na Vašoj podršci i uključivanju u projekat.